Kindercoaching

In principe ga ik er vanuit dat ieder kind gezond is en mogelijkheden heeft om de ontwikkelingstaken waar het voor staat te volbrengen. Kindercoaching is een kortdurende vorm van begeleiden van kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Ik werk op verschillende manieren met kinderen en jongeren zodat ze weer in hun eigen kracht komen te staan. Vaak is het probleem in minder dan 10 sessies opgelost. Het kind staat centraal in de gesprekken. Voor jonge kinderen maar ook voor jongeren is een steuntje in de rug heel fijn. Een kindercoach kan helpen dingen te begrijpen en in perspectief te zetten, zodat het kind zijn of haar eigen gevoelens serieus neemt en deze begrijpt en leert drempels te nemen en problemen op te lossen. Veruit de meeste kinderen hebben een sterk eigen oplossend vermogen. In mijn begeleiding stem ik af op hun wensen en behoeften en werk ik oplossingsgericht. Op deze manier herontdekken kinderen gaandeweg hun eigen kwaliteiten en leren te denken in mogelijkheden en kansen om passende oplossingen te vinden. Er worden meerdere methodieken gebruikt, afhankelijk van wat passend is voor het kind. Na de coaching kan het kind of de jongere weer zelf verder.

Werkwijze:
Na de aanmelding vindt eerst een (telefonisch) gesprek met de ouders plaats zonder kind. Hierbij word gekeken naar de ervaringen van de ouders en/of kindercoaching geschikt is voor het kind. Daarna vinden er 5 sessies met het kind alleen plaats (soms de eerste keer in het bijzijn van een ouder). Vervolgens wordt een evaluatiegesprek met de ouders ingepland en bekeken of er een verlenging plaatsvindt. Om de vijf sessies zal er opnieuw een oudergesprek plaatsvinden. Hierin wordt gesproken over de vooruitgang en of verlenging nog nodig is. Dit kan eventueel telefonisch.

Ouder coaching

Opvoeden is lang niet altijd even makkelijk. Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Je doet er immers alles aan je kind gelukkig te zien. Daarom kan het frustrerend zijn en voel je je machteloos wanneer je kind even van het gelukkige pad afdwaalt. Het kan je verdrietig maken en soms weet je het allemaal even niet meer. Je durft er misschien niet goed met anderen over te praten, bang om beoordeeld te worden. Oudercoaching helpt je even stil te staan bij het levenspad en bij wat je nodig hebt om weer ontspannen te kunnen opvoeden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de manier van communiceren, het geven van aandacht, hoe je jezelf projecteert of hoe je kind jou spiegelt…

Oudercoaching kan confronterend zijn en het vraagt moed om naar jezelf te durven kijken. Maar het kan je nieuwe inzichten geven waardoor we samen op zoek kunnen gaan naar hoe jij je eigen krachten als ouder kan terugvinden.

DE MOGELIJKHEID VAN DEZE LEERGANG IS DAT JE EEN MERKBARE VERANDERING REALISEERT. DAT JE INZICHT KRIJGT IN DE  DYNAMIEK VAN HOOGSENSITIVITEIT OM JEZELF BETER TE BEGRIJPEN. DEZE INZICHTEN KUN JE GAAN INZETTEN IN JE LEVEN

HSP Leergang

Voor wie?:
Voor (hoog)sensitieve personen die lasten ervaren in het dagelijks leven en een daadwerkelijke verandering hierin willen realiseren..

Inhoud:
– Inzicht krijgen in hoogsensitiviteit;
– Wat zijn de effecten van deze eigenschap op jouw relaties, rollen en overtuigingen?
– Accepteren dat deze eigenschappen een onderdeel van jou zijn;
– Herkennen van interne en externe prikkels;
– Minder last hebben van een diversiteit aan omgevingsinvloeden;
– Van binnenuit leren begrenzen (binnenwereld-buitenwereld methode);
– Beter leren luisteren naar je lichaam, zodat je meer in je kracht staat;
– Jezelf durven te laten zien, meer aanwezig zijn;
– De kwaliteiten van hoogsensitiviteit gaan inzetten in je leven

Werkwijze:
Eerst is er een kenningsmakingsgesprek t
ijdens dit kennismakingsgesprek kunnen we kijken of ik de juiste persoon ben om jou te begeleiden. Wanneer ik niet de geschikte persoon ben, kan ik je verwijzen naar een collega. Na het kennismakingsgesprek volgt het intakegesprek en maken we een start met jouw persoonlijke doelen. Hiermee krijg je een dieper inzicht in je kernvraag en stel je een duidelijke ontwikkelrichting vast. Met deze doelen ga jij aan de slag en aansluitend reflecteren we op de vorderingen die jij maakt.

De leergang is geen therapievorm. Je gaat dus niet in therapie. Daarom spreek ik niet over ‘patiënten’ of ‘cliënten’ maar ben je een student op zoek naar dat wat je vanuit je eigen beleving écht bent.  Deze leergang geeft nieuwe, hoopvolle inzichten. In de praktijk betekent dat, dat je concrete, haalbare verbeteringen realiseert, ook als je dat al jaren niet lukt