Kindercoaching

In principe ga ik er vanuit dat ieder kind gezond is en mogelijkheden heeft om de ontwikkelingstaken waar het voor staat te volbrengen. Kindercoaching is een kortdurende vorm van begeleiden van kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Ik werk op verschillende manieren met kinderen en jongeren zodat ze weer in hun eigen kracht komen te staan. Vaak is het probleem in minder dan 10 sessies opgelost. Het kind staat centraal in de gesprekken. Voor jonge kinderen maar ook voor jongeren is een steuntje in de rug heel fijn. Een kindercoach kan helpen dingen te begrijpen en in perspectief te zetten, zodat het kind zijn of haar eigen gevoelens serieus neemt en deze begrijpt en leert drempels te nemen en problemen op te lossen. Veruit de meeste kinderen hebben een sterk eigen oplossend vermogen. In mijn begeleiding stem ik af op hun wensen en behoeften en werk ik oplossingsgericht. Op deze manier herontdekken kinderen gaandeweg hun eigen kwaliteiten en leren te denken in mogelijkheden en kansen om passende oplossingen te vinden. Er worden meerdere methodieken gebruikt, afhankelijk van wat passend is voor het kind. Na de coaching kan het kind of de jongere weer zelf verder.

Werkwijze:
Na de aanmelding vindt eerst een (telefonisch) gesprek met de ouders plaats zonder kind. Hierbij word gekeken naar de ervaringen van de ouders en/of kindercoaching geschikt is voor het kind. Daarna vinden er 5 sessies met het kind alleen plaats (soms de eerste keer in het bijzijn van een ouder). Vervolgens wordt een evaluatiegesprek met de ouders ingepland en bekeken of er een verlenging plaatsvindt. Om de vijf sessies zal er opnieuw een oudergesprek plaatsvinden. Hierin wordt gesproken over de vooruitgang en of verlenging nog nodig is. Dit kan eventueel telefonisch.

Ouder coaching

Opvoeden is lang niet altijd even makkelijk. Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Je doet er immers alles aan je kind gelukkig te zien. Daarom kan het frustrerend zijn en voel je je machteloos wanneer je kind even van het gelukkige pad afdwaalt. Het kan je verdrietig maken en soms weet je het allemaal even niet meer. Je durft er misschien niet goed met anderen over te praten, bang om beoordeeld te worden. Oudercoaching helpt je even stil te staan bij het levenspad en bij wat je nodig hebt om weer ontspannen te kunnen opvoeden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de manier van communiceren, het geven van aandacht, hoe je jezelf projecteert of hoe je kind jou spiegelt…

Oudercoaching kan confronterend zijn en het vraagt moed om naar jezelf te durven kijken. Maar het kan je nieuwe inzichten geven waardoor we samen op zoek kunnen gaan naar hoe jij je eigen krachten als ouder kan terugvinden.